Doelstelling

StITPro verstrekt subsidie voor activiteiten die passen binnen de statutaire doelstelling.

Deze doelstelling luidt als volgt: het bevorderen en het doen uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en het bevorderen en het doen geven van wetenschappelijk onderwijs op het terrein van ICT en het verstrekken van subsidies ter bevordering van het doen uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Actueel beleidsplan

Het bestuur streeft ernaar dat jaarlijks tenminste 10% van haar beschikbare middelen worden aangewend overeenkomstig de doelstelling.

Historie

StITpro is voortgekomen uit het ontstaan van Internet voor particulieren in Nederland: Stichting InterNLnet.

InterNLnet BV was een van de eerste Internet Service providers voor particulieren in Nederland.

Stichting InterNLnet was aandeel- en toezichthouder bij de BV. De stichting was vanuit haar statuten een “Algemeen Nut Beogende Instelling” en dividenden werden aangewend om projecten binnen de statutaire doelstellingen te laten uitvoeren.

Door de verkoop van InterNLnet BV is de stichting niet meer betrokken bij de activiteiten van de BV. De naam van de stichting is veranderd in StITPro om verwarring te voorkomen. De basis van de activiteiten van de stichting is onveranderd.

Statuten

De statuten kunnen [hier] opgehaald worden.

 

Contactgegevens

Stichting IT Projecten
Ter attentie van het bestuur
Weezenhof 8375
6536 CG Nijmegen

Email: bestuur@stitpro.nl

 

 

Fiscaalnr. 8048.02.701

KvK:  Centraal Gelderland 41261214

 

Bestuur

Voorzitter, Dr. C.P. Keijzers
Secretaris, Prof. Dr. C.W. Hilbers
Penningmeester, Mr. W.J.G.M. van den Broek

Leden, L.B.M. Willems
Ambtelijk penningmeester, M.R.P. Wiecherink

Beloningsbeleid

Iedere bestuurder ontvangt vaccatiegelden en een onkostenvergoeding ten bedrage van € 8.250,– excl. BTW.

In die vergoeding zijn begrepen alle mogelijke verdere kosten van de respectievelijke bestuurder(s) daaronder begrepen de reis-, verblijfs- en representatiekosten.

Jaarrekening

De meest recente jaarrekening (2017) kanhier opgehaald worden.