Projectnaam Ecosim

Product Open source simulatorsoftware van Nederlandse ecosystemen waarin beheersopdrachten worden uitgevoerd.

Doelgroep Studenten / leerlingen van WO en HBO ecologie, milieukunde en bosbouw, biologiecurriculum HAVO en VWO

Uitvoerenden Stichting Crossbill Guides (in concreto Dirk Hilbers, Aram Korevaar en Jaap Kreijkamp).

Projectpartners en begeleidingscommissie Wageningen universiteit (WUR), Hogeschool Larenstein, Milieukundeopleiding Saxion, NIBI (Nederlands instituut voor de biologie), verschillende middelbare scholen.

Startdatum 01-08-2010

Opgeleverd 01-01-2013

Website www.ecosim.nl

Contactpersoon project Dirk Hilbers, tel 026-3892317, email: dirkhilbers@crossbillguides.org

Projectbeschrijving

Ecosim is een educatieve game voor ecologie, milieukunde, bos- en natuurbeheeronderwijs voor de niveau’s HAVO, VWO, MBO, HBO en WO. Het spel wordt geproduceerd door de aanvragers, in samenspraak met een HAVO/VWO school, de hogeschool Van Hall Larenstein, Saxion Hogeschool (HBO milieukunde), Wageningen Universiteit en het ministerie van LNV. Ecosim is een simulator van het Nederlandse landschap met daarin de kenmerkende ecosystemen én mens-gemaakte landschapselementen als bebouwing, wegen en landbouwgebieden. In dit landschap moet de gebruiker-student natuurbeheersopdrachten uitvoeren, zoals het tegengaan van de achteruitgang van zeldzame planten en dieren, het laten terugkomen of uitzetten van soorten, zoals bijvoorbeeld de zeearend, of het creëren van een divers en soortenrijk ecosysteem. De geprogrammeerde ecosystemen in het Ecosim landschap zijn de resultante van een aantal biotische (bijvoorbeeld successie, vegetatiestructuur, aanwezigheid van dood hout) en abiotische parameters (bijvoorbeeld grondwaterstand, bodemstructuur, trofiegraad, zuurgraad). Deze informatie ontleent het spel aan de officieel erkende vegetatietypologie van het programma SynBioSys. Synbiosys is ontwikkeld door de WUR / Alterra en het ministerie van LNV en is de autoriteit op het gebied van de Nederlandse vegetatie en haar relatie tot milieu en bodem. Ecosim wordt gebouwd in samenwerking met de makers van SynBioSys en zal (onder andere) ook worden aangeboden op de website van dit programma. Het Ecosimlandschap bestaat uit duizenden kleine tegeltjes die ieder hun eigen vegetatie hebben, welke de resultante is van de bovengenoemde biotische en abiotische parameters. De tegels communiceren met elkaar. Door een wijziging aan te brengen in het landschap (bijvoorbeeld een sloot graven, een heide plaggen of een wandelpad aanleggen) veranderen ook de parameters en uiteindelijk ook de vegetatie. Worden de juiste ingrepen gedaan, dan zal de gebruiker / student slagen. Worden de verkeerde keuzen gemaakt dan zal dat niet lukken. Om te ontdekken welke maatregel op welke locatie in het landschap succesvol zou kunnen zijn, kan de gebruiker informatie inwinnen over het voorkomen van soorten, de hydrologie, waterstanden, voedselrijkdom, etc; met andere woorden, díe parameters die relevant zijn voor natuur en natuurbescherming.

Figuur: Een voorbeeld van Ecosim. Voor een uitgebreide uitleg over hoe Ecosim werkt, bekijk dit youtube filmpje.

 

Download een compleet werkende omgeving voor virtualbox: https://eduweb.science.ru.nl/downloads/ecosim/EcoSim_Ubuntu_64-Bit.ova.bz2

 

Do you rather watch it in English, follow this link.