Indien een project voor subsidie in aanmerking komt, wordt dit vastgelegd in een overeenkomst. Een voorbeeld van de overeenkomst (versie 2.6) kan hier opgehaald worden. Er kunnen aan dit voorbeeld geen rechten ontleend worden.

Congresbezoek

Om bekendheid te geven aan een project stimuleert Stitpro congresbezoek. De kosten van congresbezoeken zijn geen onderdeel van de projectaanvraag en dienen via een formulier te worden aangevraagd. In overleg met de aanvrager zal Stitpro besluiten de aanvraag al dan niet te honoreren.

Projectaanvraag

Afhankelijk van de omvang van een project worden eisen gesteld aan de projectaanvraag.
Een voorbeeld van een projectaanvraag kan hier opgehaald worden: plan.pdf

Aanvragen of andere informatie kan worden gestuurd naar: bestuur@stitpro.nl