eduSpec

Het logische gevolg van de aanhoudende dynamische ontwikkelingen – zowel hardware- als softwarematig – binnen de computertechnologie is dat educatieve programmatuur snel veroudert. Een voorbeeld hiervan is iSpec4; “An Introduction to Spectroscopy”, een programma dat oorspronkelijk ontwikkeld is voor Windows 3.11.

Onder latere versies van Windows werd het steeds lastiger het programma aan de praat te houden, maar desondanks werd het op de Radboud Universiteit Nijmegen tot 2012 nog steeds gebruikt bij het aanleren van de interpretatie van infrarood-, NMR- en massaspectra aan studenten Moleculaire Wetenschappen. Er was simpelweg geen ander programma dat iSpec4 kon vervangen. Na de overstap op computersystemen met 64-bitprocessoren en dito operating systemen door de universiteit was de ondersteuning definitief ten einde voor deze 16-bits applicatie.

Met het eduSpec-project is een basis neergezet voor een vervangende leeromgeving met bijbehorende inhoud, met identieke leerdoelen en vergelijkbare, maar gemoderniseerde leermethoden als bij iSpec4. Een dergelijke leeromgeving biedt studenten de mogelijkheid om zelfstandig kennis op te doen.

Uitgangspunten bij de ontwikkeling van eduSpec zijn dat het een robuuste, uitbreidbare, open source en web-gebaseerde applicatie moet zijn om de toegankelijkheid zo groot mogelijk te maken. Om dit te realiseren is als basis gekozen voor het vrij beschikbare open source content management systeem Drupal. De benodigde functionaliteit hierbij wordt ingevuld door een aantal reeds beschikbare en vanuit dit project ontwikkelde Drupal-modulen. De belangrijkste hiervan zijn Closed Question, Molecule en Closed Question Scoreboard.

eduSpec start pagina

Op dit moment is een eerste versie van eduSpec gerealiseerd waarin het deel voor infraroodspectra ingevuld is. Hiervoor zijn een groot aantal spectra gemeten, afbeeldingen gemaakt en tekstuele inhoud gegenereerd in de vorm van content en vragen. Deze zullen in de nabije toekomst beschikbaar gesteld worden via de nog op te zetten website voor eduSpec.

Tijdens een evaluatie door studenten, waarbij een vergelijking gemaakt is tussen het oude iSpec en eduSpec, is duidelijk gebleken dat aan de doelstellingen voldaan is. De studenten vonden sneller en zelfstandiger hun weg in de aangeboden leerstof en vonden de uitstraling moderner en toegankelijk. Het enige dat ze jammer vonden was dat alleen nog infrarood behandeld wordt.

De overige spectra zullen in een nieuwe versie van eduSpec toegevoegd gaan worden nadat aanvullende functionaliteit gerealiseerd is. In die versie zullen, naast de toegevoegde spectroscopische technieken, ook moleculen getekend en beoordeeld kunnen worden en zullen verbetervoorstellen uit de huidige versie doorgevoerd zijn.

 

P: 2011-19