ExperD

Practica vormen een essentieel onderdeel van natuurwetenschappelijke en technische opleidingen in het HBO en WO. Practica zijn echter duur. ExperD is een tool met als doel het efficiënter en effectiever maken van laboratoriumpractica. Met ExperD kunnen studenten een onderzoeksstrategie voor hun laboratoriumpracticum ontwerpen. Uit onderzoek van Wageningen Universiteit blijkt de potentie van ExperD om laboratoriumpractica aan HBO en WO zowel effectiever en kostenefficiënter te maken.

De doelen van dit project zijn:

  1. het realiseren van een stabiele en schaalbare versie van de huidige ExperD,
  2. waarmee docenten van verschillende leerstoelgroepen op verschillende laboratoria bij verschillende instellingen voor hoger onderwijs op een gebruikersvriendelijke manier ontwerpuitdagingen kunnen creëren voor laboratoriumpractica.

Wageningen, Januari 2015