Een nieuwe database voor de Flora van Nederland.

Planten zijn een afspiegeling van de wereld om ons heen en vormen de basis voor het dierenleven. Stichting Flora van Nederland heeft de ambitie om een uniek nationaal platform te zijn voor de plantenwereld in Nederland, door wetenschappelijke informatie over de flora en vegetatie van Nederland op een toegankelijke en aantrekkelijke manier te presenteren aan een breed publiek.

De stichting biedt daarvoor een uniek platform aan professionals en niet professionals met belangstelling voor de plantenwereld in ons land. Gebruik makend van moderne technieken wordt de omvangrijke kennis en informatie die in de voorbije decennia in ons land is bijeengebracht via internet beschikbaar gesteld.

De door de stichting verzamelde gegevens worden vastgelegd in een centrale database, die als bron gebruikt wordt door de diverse publicaties van de stichting, waaronder de website van de stichting www.floravannederland.nl.

Zowel voor de plantensoorten als voor hun ordening in plantengemeenschappen bestaan formele systemen die ook de basis vormen voor de “Flora van Nederland”. De bestaande centrale administratie kent een lange historie waarin steeds gepoogd werd de formele systemen vast te leggen in de structuur van een database.

In dit project wordt het resultaat van dit leertraject geoogst door het inrichten van een geheel nieuwe database met alle inzichten die de laatste jaren verworven zijn. Behalve de formele beschrijvingen, krijgen ook diverse multimediale gegevens een plek. Hiermee wordt de beschikbare wetenschappelijke informatie direct gekoppeld aan een rijke en aantrekkelijke presentatie.

Deze, voor de Flora van Nederland, kernadministratie dient toegankelijk te zijn voor een breed spectrum van bestaande en geheel nieuwe, nog te ontwikkelen opvraagapplicaties. Een belangrijke drijfveer is hierbij het idee van een verantwoorde geautomatiseerde determinatie van planten en plantengemeenschappen.

Naast het inrichten van de database wordt ook een losse webapplicatie ontwikkeld voor het beheren van de gegevens in de administratie en wordt de huidige bestaande website, voor zover als mogelijk is, gekoppeld aan deze nieuwe administratie.

Nijmegen, 1 september 2013.