Interfysio

Achtergrond

Sinds de invoering van het bindend studieadvies op de Radboud Universiteit Nijmegen worden studenten verplicht om gedurende de propedeuse minimaal 40 van de in totaal 60 studiepunten te behalen.  In de praktijk betekent dit dat ze minimaal 7 van de 10 bloktoetsen met een voldoende moeten afsluiten. Wanneer niet aan deze norm wordt voldaan mag de studie niet verder worden voortgezet. Desalniettemin, blijkt dat een substantieel deel van de studenten (n>100 / ~22%) het blok Circulatie & Respiratie niet met een voldoende afsluit, waardoor de studievoortgang van deze groep in het gevaar komt. Docenten constateren geregeld dat de studenten met name in de eerste weken van het blok onvoldoende discipline hebben om de zelfstudieopdrachten te maken. Het was derhalve onze hypothese dat indien de studenten vanaf de eerste week van het blok een proactieve studiehouding aannemen, de toetsresultaten zullen verbeteren.

 

Doel

Het doel van dit project was om een proactieve studiehouding van studenten te creëren middels het ontwikkelen van een interactieve HTML-based studie applicatie (of app) die kan worden geïnstalleerd op smartphones, tablets en laptops. Deze app  genaamd “Physiomics, to the next level” wordt opgezet in de vorm van een game, waarbij studenten kennis en toepassingsvragen moeten beantwoorden waardoor ze kunnen testen of ze de kennis die in het blok wordt behandeld beheersen.

 

Uitvoering

De “Physiomics, to the next level” app werd succesvol geïntroduceerd tijdens het blok Circulatie en Respiratie onder eerstejaars studenten Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen gedurende het studiejaar 2013/2014. In de app worden studenten op speelse wijze uitgedaagd om hun kennis te testen. Per onderdeel van het blok worden 10 meerkeuze vragen gesteld. Wanneer de student 7 of meer vragen correct beantwoordt krijgt hij/zij toegang tot een serie bonusvragen. Zo trachten we de studenten te motiveren om de leerstof vanaf het begin van het blok te oefenen. Als extra stimulans komen een aantal vergelijkbare vragen uit de bonusrondes van de app terug in de reguliere bloktoets. Tevens is het voor de studenten mogelijk om te zien hoe goed ze scoren ten opzichte van de andere deelnemende studenten, waarmee een competitief element wordt toegevoegd om de student extra te stimuleren.

De app is met veel enthousiasme ontvangen en op grote schaal gebruikt door de studenten. Een afvaardiging van de Nijmeegse studenten heeft de app zelfs als “best-practice van de opleiding Geneeskunde in Nijmegen” gepresenteerd tijdens het Landelijk Medisch Studenten Overleg congres 2014. Na afronding van het blok Circulatie en Respiratie heeft er een uitgebreide analyse plaatsgevonden, waarin o.a. gekeken is naar de effecten van het gebruik van de “app” op het studiegedrag van de studenten en de studieprestaties. Daarnaast zijn ook de ervaringen van de studenten met de app middels een enquête in kaart gebracht. Deze resultaten worden momenteel verwerkt in een wetenschappelijk artikel.

 

Eindproduct

Er is een open-source versie van de app beschikbaar gemaakt waarmee iedereen zelf aan de slag kan. Met behulp van een bijgeleverde handleiding (waarin het gebruik en management van de app worden beschreven) kunnen docenten zelf gebruik maken van de app zodat deze ook in andere onderwijsblokken gebruikt kan worden.

Om buitenstaanders die geïnteresseerd zijn in de app een impressie te geven van de mogelijkheden van de app is er een guest-account gerealiseerd op het inlogscherm van “Physiomics, to the next level, waarmee gebruikers toegang krijgen tot een beperkt gedeelte van de app. Via www.physiomics.eu/app kunt u zelf een kijkje nemen en ervaren hoe het is om met de app te werken. Eveneens zijn er via http://www.youtube.com/user/physiomics diverse tutorials beschikbaar waarin het gebruik en beheer van de app nader wordt uitgelegd.

 

Het eindproduct is een virtual image dat kan worden gestart met Virtual Box.

 

 

 

Uitvoering

Projectleiders: Dr. Thijs Eijsvogels / Prof. Dr. Joost Hoenderop

Blokcoordinator: Prof. Dr. René Bindels

Medewerker: Dr. Anke Lameris

In samenwerking met: Nymus 3D

 

P: 36