Wereldwijde wiskundewedstrijd W4Kangoeroe

Jaarlijks wordt in maart de wereldwijde W4Kangoeroe reken- en wiskundewedstrijd gehouden.
In totaal deden in 2012 meer dan 90.000 leerlingen van ongeveer 1550 scholen mee aan de
wedstrijd en is daarmee de grootste wiskunde- en rekenwedstrijd van Nederland! (meer dan
6,5 miljoen leerlingen in ruim 50 landen). De wedstrijd staat open voor leerlingen vanaf groep
3 van de basisschool tot en met de 6e klas van het middelbaar onderwijs.

De Kangoeroewedstrijd heeft als doel leerlingen te laten ervaren dat wiskunde heel leuk
en uitdagend kan zijn, voor iedereen op zijn eigen niveau. Leerlingen mogen individueel
meedoen, maar ook in duo’s. Verder mag je op elk gewenst niveau meedoen (er zijn 5
niveaus).

Het gaat om vierentwintig of dertig verrassende vraagstukken die stuk voor stuk een vonkje
creativiteit, een flits van inzicht, vragen. De moeilijkheid loopt op van eenvoudig tot zeer
moeilijk. Vijf antwoorden per opgave zijn gegeven, één is er goed. Meedoen met Kangoeroe is
plezier voor iedereen, ook voor leerlingen zonder wiskundeknobbel.

Iedere Kangoeroe-deelnemer krijgt een aandenken, een special en een certificaat op naam.
Verder zijn er nog heel veel leuke prijzen te winnen. Heb je een hoge score gehaald, dan word
je uitgenodigd voor de Junior Wiskunde Olympiade of voor de tweede ronde van de Wiskunde
Olympiade.

In Nederland wordt de W4kangoeroewedstrijd georganiseerd door:
Stichting Wiskunde Kangoeroe
Radboud Universiteit Nijmegen (onder auspiciën van het Koninklijk Wiskundig Genootschap)
www.w4kangoeroe.nl
info@w4kangoeroe.nl

Stitpro ondersteunt Stichting Wiskunde Kangoeroe.