Open Source Administratie Stichting Koprol

Stichting Koprol is een organisatie (Algemeen Nut Beogende Instelling) die zich inzet voor mensen met een tijdelijke of chronische beperking en als gevolg daarvan niet (meer) kunnen deelnemen aan reguliere sportactiviteiten. Met een netwerk van vrijwilligers en professionele sportbegeleiders organiseert zij individuele en collectieve sport- en spelactiviteiten.

Stichting Koprol is ambitieus en heeft als doel haar sportactiviteiten continu te verbeteren ten behoeve van de doelgroep. De stichting boekt daarin successen en ziet dit terug in een sterke groei van het aantal sporters. In 2007 startte zij met haar activiteiten, en in 2012 is het aantal deelnemers inmiddels gegroeid naar zo’n 500 mensen die wekelijks sporten bij Koprol

Met deze groei in kwantiteit en kwaliteit komen de functionele grenzen van het momenteel in gebruik zijnde administratiesysteem in zicht. Omdat generieke oplossingen onvoldoende mogelijkheden bieden voor de wensen van Stichting Koprol, ontstaat hiermee de noodzaak voor een nieuw te realiseren IT-systeem waarbinnen een gestroomlijnde dienstverlening en transparantie in de ledenadministratie de kernpunten vormen.

Stichting IT Projecten subsidieert/faciliteit in samenwerking met ItsAl IT Services een advies- en realisatieproject gericht op het verbeteren en toekomstbestendig maken van de huidige administratie. Hierbij wordt een sterke nadruk geplaatst op technische innovatie, flexibiliteit en gebruiksvriendelijkheid. De geboden oplossing zal moeten leiden tot een open source ledenadministratie die over voldoende doorontwikkelingsmogelijkheden beschikt om functioneel relevant en (op termijn) breed inzetbaar te zijn binnen vergelijkbare organisaties.

Functionaliteit en technische uitgangspunten

Op basis van het “ATK web business applicatie platform” wordt een algemene applicatie voor ledenadministratie gebouwd. Het uiteindelijke projectresultaat omvat een ingerichte ledenadministratie (webapplicatie) voor de stichting en een installatiepakket dat op de website van het ontwikkelplatform aangeboden en beschreven wordt. Als platform wordt hierbij gebruik gemaakt van Achievo ATK, een hoog abstractieraamwerk waarop complexe SQL/PHP/Ajax-applicaties gebouwd kunnen worden. Deze ontwikkelmethode heeft als voordeel dat de elementaire functionaliteit geboden kan worden en er daarnaast voldoende verruimingsmogelijkheid blijft bestaan om toekomstige functionaliteit op relatief eenvoudige wijze toe te voegen.

Projectresultaat

Een flexibele leden- en werknemersadministratie die voldoet aan de volgende kenmerken:

  • Registratiecapaciteit voor minimaal 5000 cliënten; De mogelijkheid om leden in variabele (sport) groepen onder te brengen; Administratie van adresgegevens, financiële gegevens, ondersteunende documenten (gespreksverslagen);
  • Verwerking en adressering van schriftelijke correspondentie op basis van selectie;
  • Automatische facturatiemogelijkheden en verwerking van bankafschriften;
  • Mogelijkheid tot het automatisch en dynamisch inrichten van een SQL-
  • database op basis van aanvullende gebruikersspecificaties;
  • Centrale hosting, in- en extern toegankelijk door middel van een
  • webapplicatie;
  • Ontwikkeld onder een open source licentie (GPL);
  • Het pakket wordt zonder commercieel oogmerk publiekelijk beschikbaar gesteld op de website van het ontwikkelplatform ATK en Stichting IT Projecten;