Lasso+

Een opensource administratie voor het Maatschappelijk Middenveld

Inleiding

Lasso is ontstaan op verzoek van huurdersvereniging Op het Zuiden, een belangenvereniging voor huurders. Deze vereniging was op zoek naar een nieuwe professionele verenigingsadministratie en vond in de markt geen passend product. Daarop heeft de vereniging het bestuur van StITpro benaderd met het verzoek om de administratie zoals die was ontwikkeld voor de Stichting Koprol, geschikt te mogen maken voor huurdersverenigingen. Het StItPro bestuur stemde in dit verzoek en daarop is Lasso gerealiseerd in samenwerking tussen Jos Alsters (ItsAl, techniek) en Wim Dings (directeur van Huurdersvereniging Op het Zuiden, concept).

Eind 2013 is de ontwikkeling van Lasso+ gestart, een volledig nieuwe herontwikkeling van Lasso, vanuit de opgedane ervaringen.
Begin 2016 is de nieuwe Lasso+ in gebruik genomen bij een klein aantal betrokken huurdersverenigingen die hebben meegedacht en geadviseerd over de ontwikkeling van Lasso+.
Medio 2016 is de keuze gemaakt om Lasso+  te voorzien van een volledig geïntegreerde financiële administratie.
Eind 2017 wordt de eerste volledige release verwacht.

Projectresultaat Lasso+

Het directe resultaat is de webapplicatie Lasso+. Het is een licht abstracte, maar daardoor flexibele administratie, gebouwd met een vereniging als organisatiemodel, maar ook voor vele andere doeleinden te gebruiken.

Eigen exploitatie van Lasso+ is voor de meeste verenigingen onhaalbaar, daarom is door StItPro gevraagd een op termijn levensvatbaar bedrijfsmodel te ontwikkelen voor de exploitatie van Lasso+. Daarvoor is Lasso Concepten opgericht, en is de beschikbaarheid van Lasso+ voor verenigingen gegarandeerd.

Kenmerken van Lasso+

Bestuurlijke omgeving:
Administratie en registratie van documenten en dossiers.
Bewaking van termijnen.
Ondersteunen van functiescheiding.
Beschikking over Managment Informatie/ Business Intelligence).
Secretariële omgeving:
Postverwerking en registratie.
Ontsluiting en registratie van memo’s, documenten en dossiers.
Beheer van vrijwilligerskader en organisatorische processen.
Financiële omgeving:
Volledig geautomatiseerde debiteuren- en crediteurenadministratie.
Inlezen van bankmutaties en verwerking in winst- & verliesrekening en balans.
Aanmaken van betaalbestanden en incassobestanden.
Het naar eigen inzicht inrichten van rekeningschema’s.
Ingebouwde kostenplaatsen en budgetbewaking.
CRM en beheer van deelnemers:
Registratiecapaciteit van enkele tot meer dan 100.000 deelnemers.
Volledig geautomatiseerde contributieproces.
Automatische correcties met verrekening van contributie.
Mogelijkheid om te groeperen, met groepen in groepen.
Communicatie en verbinding met de deelnemers:
Versturen van memo’s en documenten
Mail distribueren op basis van adreslijsten gekoppeld aan groepen.
Documenten en dossiers ontsluiten via persoonlijk portal voor deelnemers.