Afdeling Verloskunde en Gynaecologie

Universitair Medisch Centrum St Radboud

Instituut voor Informatica en Informatiekunde

Radboud Universiteit Nijmegen

Ongeveer 15% van de eerst-zwangeren ontwikkelt hoge bloeddruk en ongeveer de helft hiervan ontwikkelt hieraan geassocieerde problemen, zoals de aanwezigheid van eiwit in de urine, die tot zwangerschapsvergiftiging leiden. Deze aandoening is de belangrijkste doodsoorzaak onder zwangere vrouwen in Nederland. Het moment waarop tijdens de zwangerschap de hoge bloeddruk optreedt is variabel en de geassocieerde problemen kunnen zich binnen enkele dagen ontwikkelen, zodat frequente poliklinische controles noodzakelijk zijn. Deze groep van patiënten zorgt hierdoor voor een hoge druk op de poliklinische zorg.

Een veelbelovende alternatieve aanpak voor de poliklinische controles is om de patiëntgegevens grotendeels thuis te verzamelen en automatisch te versturen naar het zorgteam. Dit idee inspireerde tot de opstart van dit project waarin we een intelligent zorgsysteem voor elektronische monitoring van risicopatiënten via internet gaan ontwikkelen. Hiermee kan de frequentie van policontroles aanzienlijk worden gereduceerd, terwijl de zorg een vergelijkbaar niveau houdt of mogelijk zelfs verbetert. In het project zullen de volgende applicatiemodules ontwikkeld worden:

  • Programmatuur die in staat is gegevens in te lezen van meetapparatuur, zoals een electronische bloeddrukmeter

  • Een besliskundig model dat aan de hand van de patiëntgegevens een uitspraak doet over de progressie van de aandoening en of er al dan niet actie ondernomen moet worden

  • Een webapplicatie die de resultaten communiceert, bijvoorbeeld tekstueel en visueel, naar het zorgteam en de patiënte. Hierin kan de patiënt tevens volgen hoe haar zwangerschap verloopt ten opzichte van de referentiegroep.

Het project onderscheidt zich door de nauwe samenwerking tussen gynaecologen, wetenschappers en informatici, als optimale basis voor een succesvolle ontwikkeling van een dergelijk geavanceerd systeem. Indien na klinische toetsing tenminste een vergelijkbaar zorgniveau wordt bereikt, behoort bredere implementatie in de gezondheidszorg en commercialisering van het product tot de mogelijkheden.

Email: marinav@cs.ru.nl

Progress report: e-MomCare (juni 2011)

P: 3