Project Completed
2022-08-22
Tammo Delhaas
Maastricht University

CircAdapt Simulator is een leeromgeving met het oogmerk de (patho)fysiologie van het hart en de circulatie inzichtelijk te maken. De nadruk ligt daarbij op het bijbrengen van de fysiologische en fysische principes die ten grondslag liggen aan de observaties bij gezonde mensen en bij patiënten.

Eind 2013 is een eerste versie van deze leeromgeving gerealiseerd waarin de student het dynamische gedrag van bloeddrukken in verschillende delen van het hart en de circulatie, van volumina van de hartkamers en van bloedstromen door hartkleppen kan testen en zichtbaar maken voor het normale hart en voor harten met klepafwijkingen of ‘open verbindingen’ tussen hartkamers of grote bloedvaten. Deze interactieve leeromgeving wordt nu met succes toegepast in de medische curricula van de Universiteit Maastricht. Door demonstraties op internationale cardiologische congressen en op congressen gewijd aan medisch onderwijs, alsmede via publicaties in media van de European Society of Cardiology, waarin gerefereerd wordt aan de website www.circadapt.org, is de internationale gemeenschap ook met toenemend succes gewezen op de mogelijkheid om de CircAdapt Simulator te downloaden en te gebruiken. Hiermee is de basis gelegd voor de CircAdapt Simulator User Community.

Met deze eerste versie van CircAdapt is veel ervaring opgedaan tijdens de afgelopen jaren waarbij verschillende verbetervoorstellen zijn aangedragen. Daarnaast is het CircAdapt simulatie model tijdens onderzoek verder ontwikkeld. Dit nieuwe project heeft tot doel dit verbeterde simulatie model te gaan gebruiken en de gewenste verbeteringen door te voeren.

Na afronding van dit project zal de CircAdapt simulator ook toegepast kunnen worden om lokale verschillen in eigenschappen van het hartspierweefsel te simuleren, waardoor de gebruiker van de Simulator meer mechanistisch inzicht kan verwerven in de hemodynamische consequenties van hartritmestoornissen en/of hartinfarcten. Ook wordt het dan mogelijk om de Simulator te ‘schalen’ zodat deze gebruikt kan worden om cardiovasculaire (patho)fysiologie van een neonaat of een kind te bestuderen. Daarnaast zal de gebruikersinterface een grotere en intuïtievere configureerbaarheid van de bedieningselementen verkrijgen door het leggen van een visuele relatie tussen de gesimuleerde signalen, de bijbehorende bedieningselementen/instelmogelijkheden en een schematische weergave van het cardiovasculaire systeem en zijn verschillende onderdelen.

Het resultaat van deze nieuwe ontwikkelingen zal ervoor zorgen dat de Simulator gebruikt gaat worden voor bestudering van een grotere diversiteit aan fysiologische en pathofysiologische omstandigheden. Ook zal het mogelijk zijn een bredere variatie van inhoudelijke complexiteit te bestrijken. Simulatie van minder complexe situaties in combinatie met de visuele uitbreiding van de interface maakt de Simulator inzetbaar voor Biologie-onderwijs aan middelbare scholieren. De simulatiemogelijkheid van meer complexe situaties maakt de Simulator geschikt voor training van medisch specialisten (in opleiding) en verplegend personeel binnen de Cardiologie, Intensive Care en Neonatologie. Daarnaast zal deze uitbreidingen van toepassingsgebied en toegankelijkheid leiden tot een toenemende mate van gebruik voor wetenschappelijk onderzoek.

Dit project wordt uitgevoerd door

UM-logo

en

peacs_logo