Project Completed
2023-06-26
Liesbet Rabbinge en Maya Sappelli
Hogeschool Arnhem Nijmegen Lectoraat Architecture in Health

The Cook3r SIM software is ontwikkeld om het product Cook3r ‘slim’ te maken. De Cook3r is een kookhulpmiddel dat mensen met dementie begeleid bij het zelfstandig koken van een maaltijd. Er is gebruikersonderzoek gedaan om te bepalen waar een slim kookhulpmiddel voor mensen met dementie aan moet voldoen.

In de simulatie software Cook3rSIM kan adaptieve signalering gesimuleerd en getraind worden. We creëren hiermee mogelijkheden voor product ontwerpers om adaptieve producten voor mensen met dementie te ontwikkelen. Het effect van sensoren en signalen kan worden gesimuleerd en uitgeprobeerd in een veilige en gecontroleerde omgeving. De cook3r SIM software bereikt dit momenteel door gebruik te maken van een reinforcement learning algoritme.

Omdat de software  is ontwikkeld voor mensen met dementie, maken we gebruik van gesimuleerde persona’s wiens gedrag gesimuleerd worden en een product dat leert hoe te reageren in een bepaalde situatie.

Figuur 1 Uitleg van de rol van de Cook3r SIM software tov het te simuleren product.