Project Completed
May 24, 2020
Thom Oostendorp
Radboud University Faculty of Science


ECG Simulatie 2

Sinds de vorige release van ECGsim bleek er een grote behoefte te bestaan om ECGsim toegankelijker te maken voor een bredere gebruikersgroep. Vaak bleek ECGsim nog te ‘technisch’. Daarnaast waren de case files te specifiek toegespitst op een bepaald case. Het bleek wenselijk om meerdere ‘toestanden’ naast elkaar te kunnen tonen en aanpassen per case file. Verbetervoorstellen waren tijdens het gebruik van ECGsim bij meerdere instellingen over de wereld geïnventariseerd. Samen reden genoeg om een belangrijke verbeterslag te maken.

Intussen waren de eerste ervaringen opgedaan met het opzetten van een zuster-simulatie programma, CircAdapt. Deze simulatie applicatie betreft de hele bloedsomloop waar ECGsim alleen het hart simuleert. Besloten werd dat deze twee programma’s visueel een duidelijk relatie moesten krijgen.

Al deze punten zijn intussen naar tevredenheid gerealiseerd. Bij de applicatie zijn vele verbeteringen doorgevoerd, zowel in gebruik als onder de ‘motorkap’. Op 2 juni 2014 is de uiteindelijk release 3.0.0opgeleverd.

ECGsim applicatie

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de eerste service release. In deze versie zijn de tussentijds geconstateerde problemen opgelost.

Voor meer informatie, zie www.ecgsim.org.