2022-10-02
Monobanda

12-10-2022

 

Monobanda 

Europalaan 2b

3526 KS Utrecht

 

Spiegelstem is in 2020 ontstaan op initiatief van Monobanda naar aanleiding van de regeling Chronisch Gezond van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Agis Innovatiefonds, in co-creatie met zorgpartners Pluryn (dagbestedingscentrum de Zonnering) en de Kingmaschool voor speciaal onderwijs en Dr J.W. Weerdmeester. Voor de volgende fase werken werkt Monobanda wederom samen met Dr. J.W.Weerdmeester en Pluryn en daarnaast met de nieuwe partner Philadelphia (de Trampoline).

Monobanda creëert met haar installaties speelse situaties waarin gedrag centraal staat en expressie wordt beloond. Samen met een gespecialiseerd team van wetenschappers, programmeurs en creatievelingen ontwikkelen oprichters Simon en Niki ervaringen op het snijvlak tussen kunst, zorg en wetenschap. 

Pluryn is een landelijk werkende organisatie met meer dan 400 locaties. Jongeren en volwassenen krijgen bij Pluryn behandeling en ondersteuning: zowel aan huis als in voorzieningen voor gehandicaptenzorg, jeugdzorg en GGZ.

Stichting Philadelphia Zorg is een landelijke organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, multiproblematiek en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Philadelphia levert zowel (ambulante) begeleiding als dagbesteding en –activiteiten.

Dr. J.W. Weerdmeester werkt als gedragswetenschapper en freelance adviseur aan de ontwikkeling en validatie van digitale interventies die op een speelse manier bijdragen aan onze (kennis over) mentale gezondheid.

 

Achtergrond

Spiegelstem is een fysieke ruimte met interactieve lichtprojectie. Door geluid te maken “verf’ je kleuren, lijnen en figuren op de projectievloer van de ruimte. Een camera en microfoon registreren alles wat je doet en vertalen dit naar visuele beelden. Alles mag! Praten, neuriën, schreeuwen, stampen: elke expressie produceert andere kleuren en texturen. Spiegelstem laat je emoties zien. Het doel van Spiegelstem is om het welzijn van jongeren en zorgpersoneel in de jeugdzorg te verbeteren door de toolbox van zorgverleners uit te breiden en op een speelse en kunstzinnige manier zelfexpressie en emotieregulatie van jongeren te stimuleren. 

 

Doelgroep

Spiegelstem richt zich met name op kinderen en jongeren met een hoge mate van onrust en/of moeilijk verstaanbaar gedrag en de zorgverleners die met hen werken. Agressieve uitingen (schreeuwen, dingen stuk maken en anderen of jezelf pijn doen) of onrustige gedragingen (bijv. overbeweeglijkheid) komen voor bij jongeren met verschillende zorgvragen.

 

Werkwijze

De afgelopen twee jaar heeft Monobanda in co-creatie met zorginstelling Pluryn, de Kingmaschool voor speciaal basisonderwijs en gedragswetenschapper Dr. J.W. Weerdmeester gewerkt aan deze kunstzinnige ervaring waarin emoties op een positieve manier onder de aandacht gebracht worden. Gemaakt voor én samen met een doelgroep waarbij kunst en cultuurbeleving niet vanzelfsprekend is en het vaak ten onrechte over het hoofd wordt gezien. 

De co-creatieve manier van werken betekent dat input vanuit alle betrokken partijen en ieders specialisme in het hele team gedeeld wordt en dat ieders input gelijkwaardig relevant is voor het bepalen van de ontwerpdoelen. Om tot co-creatie te komen werken we met creatieve interventies: een brainstorm is hierin geen stoffige, talige aangelegenheid, maar een prikkelende bijeenkomst gericht op het aanwakkeren van out-of-the-box denken. Hiertoe schuwen we het gebruik van kunstzinnige tools niet, juist ook om de creativiteit van onze zorgpartners en de doelgroep aan te spreken en de fantasie te stimuleren.

 

Resultaten

Demonstraties en presentaties 
Een reizende versie van Spiegelstem heeft in 2021 tot 2022 op verschillende festivals/congressen/locaties gestaan zoals: het JEF Festival, het Centrum voor Transculturele Psychiatrie Veldzicht, de Inspiratiedag voor speciaal onderwijs van Kunst Centraal, Betweter Festival. het Chronisch Gezond Festival, Samen Toekomst Maken, Vuur voor cultuur, Next Stop, Future Health Designs en de GEMH Game Gallery. Ook was Spiegelstem onderdeel van een debatavond in de Balie.

Onderzoek
Er zijn verschillende gesprekken gevoerd (o.a. tijdens co-creatie dagen) en playtests gedaan met jongeren en zorgprofessionals. Uit de resultaten van 46 playtests met jongeren bleek o.a. dat Spiegelstem door vrijwel alle spelers als plezierig werd ervaren (93%) en dat bij de meerderheid (46%) een positieve verandering in gemoedstoestand plaatsvond. De zorgpartners zijn positief over de potentie van Spiegelstem, maar er moet nog verder worden onderzocht hoe Spiegelstem het beste kan worden geïntegreerd binnen bestaande protocollen, programma’s, en behandelingen. Op basis van de bevindingen uit de eerste fases van co-creatie en onderzoek zijn er verschillende doelen geformuleerd voor de doorontwikkeling en verduurzaming van Spiegelstem.  

 

Next steps
Deze volgende fase staat volledig in het teken van optimalisatie en implementatie. De installatie wordt gebruiksvriendelijker gemaakt, er worden nieuwe features ontwikkeld (o.a. multiplayer, modulaire versie) in co-creatie met de zorgpartners en jongeren, er worden verschillende implementatiemogelijkheden uitgewerkt, en de impact zal verder worden onderzocht d.m.v. wetenschappelijk onderzoek. 

 

Team 2022

Simon van der Linden – Concept ontwikkeling

Rian Evers – Project management

Dr. Joanneke Weerdmeester – Research

Niki Smit – Executive producer 

Jesse van Leeuwen – Programmeur

Neander Giljam – Programmeur

Titouan Millet – Visuele programmeur

Faye Holdert – Projectassistent

 

Voor meer informatie over Spiegelstem raadpleeg onze website, of bekijk de volgende video’s over Spiegelstem Fase I en Spiegelstem Fase II.

Voor vragen neem contact op met rian@monobanda.nl