Zien hoe je praat II

Samenvatting

 

Het doel van dit project is de ontwikkeling van een webapplicatie voor spraaktraining voor neurologische patiënten met dysartrische spraak: ´E-learning gebaseerde SpraakTherapie´ (EST). Met behulp van EST kunnen chronische neurologische patiënten met verminderde verstaanbaarheid zelfstandig hun spraak oefenen om de spraakkwaliteit te verbeteren.

De ontwikkeling/bouw van EST zal worden gebaseerd op de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek naar en praktische ervaring met een eerder gerealiseerd prototype van EST. Daaruit bleek enerzijds de potentie van EST voor spraaktraining bij chronische neurologische patiënten, en anderzijds de noodzaak tot het verbeteren van de ‘usability’ van EST. De (her)bouw van EST met verbeterde usability past bij de toenemende maatschappelijke verantwoordelijkheid van zorginstellingen voor chronische patiënten in en buiten de zorgketen, en tevens bij actuele initiatieven van de overheid op het gebied van e-health en (zelf)zorg bij chronische patiënten.

De nieuwe versie van EST zal ontwikkeld worden in de vorm van een open source applicatie en streeft naar compatibiliteit met andere software, zoals de eerder ontwikkelde open source software ‘VEST’ (Visualizing EST) ten behoeve van intuïtieve visualisatie (feedback) van de spraakdimensies ‘toonhoogte’ en ‘luidheid’. Hoewel de applicatie in het kader van het beoogde project primair gericht is op training van pathologische spraak, maakt het open source karakter de applicatie tevens geschikt voor adaptatie t.b.v. (uit)spraaktraining voor atypische spraak in het algemeen, waaronder bijvoorbeeld leerders van het Nederlands als tweede taal(NT2-leerders).

Een vitaal onderdeel van het EST-systeem betreft het inrichten en het beheer van een toegankelijke en voor wetenschappelijke doeleinden goed doorzoekbare, middels e-health gegenereerde database. Dit past in het voor innovatie essentiële proces van webgebaseerde verzameling, analyse en begrip van (spraak)data.

 

Samenvatting beoogde innovaties

 

Samenvattend betreffen de innovaties aanpassingen van EST ten behoeve van:

 • Verbeterde technologische feasibility (verbeterde digitale infrastructuur t.b.v. snelheid en werkzaamheid binnen beheerde ICT-omgevingen van zorginstellingen)
 • Intuïtieve en aantrekkelijke interface
 • Integratiemogelijkheden voor andere (open source) software, zoals de eerder ontwikkelde intuïtieve visualisatie van spraakdimensies zoals toonhoogte en luidheid: VEST (Schaefer et al., submitted).
 • De mogelijkheid om voorbeeldspraak te genereren o.b.v. spraaksynthese (in plaats van tijdrovende audio-opnames van – schaarse- geschikte voorbeeldsprekers)
 • Integreren van een instructie-avatar voor oefeningen.
 • Inrichten en beheer van een goed doorzoekbare database t.b.v. fundamenteel en toepassingsgericht wetenschappelijk onderzoek, bij voorkeur op een bij de RU gelocaliseerde server zodat deze toegankelijk is voor het Centre for Language Studies (Faculteit der Letteren). Er is gekozen voor hosting en beheer van data door de afdeling Computer en Communicatiezaken (C&CZ) van de beta-faculteit FNWI, waarmee de faculteit Letteren in dit verband reeds contacten heeft.

 

Deelnemende partijen aan de projectgroep zijn:

Het project wordt vanuit en onder verantwoordelijkheid van de Sint Maartenskliniek gecoördineerd.

 

 • Sint Maartenskliniek Research, contactpersoon dr. L.J. Beijer (projectleider)
 • Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica, afdeling Computer- en Communicatiezaken (C&CZ), contactpersoon Caspar Terheggen, hoofd C en CZ.
 • Dhr. W. Seuskens, programmeur (Wiel’s Simple Solutions)
 • Adviseur:         Prof. Dr. A. Rietveld (Radboud Universiteit, Faculteit der Letteren)
 • Adviseur:         Dr. H. Strik (Radboud Universiteit, Faculteit der Letteren, Centre for Speech and Language Technology)
 • Adviseur          Dr. B. de Swart (Radboudumc, afdeling Revalidatie)

 

 

 

 

 

……

 

 

P: 44